Branislav Novotný

Meno
Mgr. art. Branislav Novotný
Pozícia
Odborný asistent

Prezentácia online:

Branislav Novotný @SNK

Branislav Novotný @magnagallery


Predmety:

  • Grafické techniky I. – VII.
  • Základy grafických techník
  • Špecifické problémy grafických techník I. – II.
  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte III., IV.
  • Metodika písania písomnej časti dizertačnej práce
  • Umelecký výskum teória I., II:
  • Umelecký výskum prax I., II.
  • Autonómne vs. heteronómne v umení
  • Doktorandské konzultácie II: