Boris Kvasnica

Predmety:

  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri
  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie
  • Technologická kópia pre plošné disciplíny I., II.
  • Technologická príprava I. – III.