Barbara Hodásová

Meno
Mgr. Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

Barbara Hodásová @ SAV

Barbara Hodásová @ Academia


Predmety:

  • Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I. – II.
  • Problematika výtvarných médií (reštaurovanie - pamiatková starostlivosť) I. - II.
  • Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I. – III.
  • Metodika písania dizertačnej práce