Inkubátor VŠVU

Každý rok spúšťa VŠVU výzvu určenú niekoľkým študentom a študentkám posledného magisterského ročníka či nedávnym absolventom a absolventkám dizajnérskych odborov (z katedier dizajnu, textilnej tvorby, úžitkových umení a vizuálnej komunikácie), ktorí/é majú možnosť uchádzať sa o ateliér, bez nároku na finančnú náhradu. Ide o bývalé administratívne priestory, ktoré nám na tento účel ponúkla J&T Banka a nachádzajú sa na Kolibe v Bratislave.

Miestnosti v budove majú rôzne dispozície, čo umožňuje vytvorenie rôznych typov pracovných priestorov, od individuálnych po zdieľané v skupine, v závislosti od profesie či priestorových nárokov potrebných na prácu. Keďže ponúkané priestorové kapacity sú obmedzené, počet rezidentov a rezidentiek, ktorým môžeme v prípade záujmu vyhovieť, je tiež limitovaný.

Výber záujemcov a záujemkýň, ktorým sa poskytne pracovný priestor, prebieha na základe predloženého projektu. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa priestor poskytuje na 1 rok, s možnosťou opätovného predĺženia zmluvy (max. 3 roky).
Sledujte naše sociálne siete a web, kde každoročne uverejňujeme aktuálnu otvorenú výzvu.

Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe
Inkubátor VŠVU, priestory ateliérov na Kolibe, 2021.

Aktuálne rezidentky a rezidenti:

  • Šimon Chovan (vizuálna komunikácia)
  • I´m not Robot (Nora Čanecká, Erika Daxnerová, Barbora Jakubová) (odevný dizajn) imnotarobot.sk
  • Lukáš Kollár (vizuálna komunikácia) behance.net/lukaskollar
  • Petra Kovácsová (odevný dizajn) petrakovacs.sk
  • Viktória Remiarová (textilný dizajn)
  • Zuzana Didová (vizuálna komunikácia)