Spolupráca s partnerskými krajinami – Program Erasmus+ KA107 – 2016

Projekt zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít.

Popis projektu

V roku 2016 bol pre VŠVU schválený a podporený projekt v Programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1, Spolupráca medzi programovými a partnerskými krajinami, zmluva číslo 2016-1-SK010-KA107-022352. Tento projekt je zameraný na posilnenie a podporu vzdelávacej mobility jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít. Mobilitu je možné uskutočniť v rámci uzatvorených medzi-inštitucionálnych zmlúv medzi partnerskou univerzitou a VŠVU. Celkové trvanie projektu je 24 mesiacov, od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018. Účastníci mobility sú podporení individuálnym grantom v stanovenej výške a cestovným grantom.

Dĺžka pobytu a grant pre študentov: 

 • 5 mesiacov
 • 750 EUR/mesiac – prichádzajúci študent z partnerskej krajiny na Slovensko
 • 650 EUR/mesiac – odchádzajúci študenti do partnerskej krajiny zo Slovenska
 • Výška cestovného grantu sa odvíja od vzdialenosti. Môžete použiť Kalkulačku vzdialenosti:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dĺžka pobytu pre zamestnancov:

 • Minimálne 5 dní
 • 120 EUR/deň –  prichádzajúci zamestnanci s partnerských krajín na Slovensko
 • 160 EUR/deň – odchádzajúci zamestnanci zo Slovenska do partnerských krajín
 • Výška cestovného grantu sa odvíja od vzdialenosti. Môžete použiť Kalkulačku vzdialenosti:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Partneri

 • Bezalel Academy of Arts and Design (Jeruzalem, Izrael)
 • Tokyo Geijyutsu Daigaku (Tokyo, Japonsko)
 • Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts (Moskva, Rusko)
 • Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbsko)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Čierna hora)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Čierna hora)
 • University of Mitrovica (Kosovo*)

* podľa OSN rezolúcie

Erasmus-plus-logo