Prípravný kurz intermédií

Prípravný kurz intermédií

Cieľom prípravného kurzu je uviesť študentov a študentky do oblasti intermédií, umožniť im prakticky si vyskúšať rôzne médiá (audio, video, interaktivita) a uvedomiť si pri tom vzájomné vzťahy a presahy medzi nimi. Zadania sú postavené tak, aby študentov a študentky nasmerovali k uvedomeniu si toho, že voľba média a spôsob jeho použitia je súčasťou tvorivého procesu, rovnako ako rozvíjanie koncepcie diela. Študenti a študentky sa oboznamujú so základnými výtvarnými možnosťami práce s obrazom, zvukom a textom. Dôraz sa kladie na zvládnutie technologických základov a ich uplatnenie v súlade s výtvarnou myšlienkou a obsahom cvičení. 

Prípravný kurz intermédií

Vedúci ateliéru

Pedagógovia:
Prof. Mgr. art. Anton Čierny
Mgr. art. Jaroslav Kyša
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Mgr. art. Dávid Koronczi