Éric Jourdan

FR/Katedra dizajnu/zimný semester 2018/2019

V poradí druhým hosťujúcim profesorom bol Éric Jourdan. Zaoberá sa dizajnom objektov, nábytku a verejných priestorov. Jeho diela boli vystavené v niekoľkých galériách, napr. menovite v Galerie Neotu v Paríži. Približne 15 rokov sa zameriava na prácu pre veľké spoločnosti ako Ligne Roset, za ktorú získal RED DOT Design Award v roku 2005. V roku 2013 získal ART PARIS Design Prize. Nedávno začal pracovať na projekte s LVMH Group. Jeho práce sú v zbierkach Múzea dekoratívnych umení  v Paríži a Múzea moderného umenia v St. Etienne. 

Zadané témy sa zameriavali na rozvoj prác študentov v oblasti komerčnej produkcie alebo verejného priestoru. Mali za úlohu navrhnúť a realizovať kolekciu nábytku a objektov navrhnutých ako súčasť súťaže organizovanej veľkou korporáciou. Úlohou študentov bolo rozvíjať osobný štýl berúc do úvahy estetické a obchodné parametre spoločnosti.

Druhá téma sa zameriava na analýzu mestského územia vrátane očakávaní rozvoja mesta Bratislava v jeho intenzívnej mutácii.

Niektorí zo študentov pracovali na dizajne mestského totemu, symbolizujúceho to najlepšie, čo toto mesto každodenne produkuje a poskytuje. Totem môže taktiež slúžiť na poskytovanie informácií alebo ako miesto stretnutí.

V oboch prípadoch študenti VŠVU preukázali obzvlášť slobodný prístup, ktorý sa netýka módnosti a trendov, ale je prínosom pre ich vývoj v profesii dizajnéra.

Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora na Katedre dizajnu pod vedením Érica Jourdana absolvovalo 8 študentov.

Výstupy ateliéru boli vystavené v galérii Medium: https://www.vsvu.sk/galeria-medium/atelier-hostujuceho-profesora-eric-jourdan-fr/

Éric Jourdan
Éric Jourdan, 2018.
Éric Jourdan
Éric Jourdan, 2018.
Éric Jourdan
Éric Jourdan, 2018.