ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN (FR)

14. 12. - 21. 12. 2018 | výstava | Výstava prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorí pracovali na zadaniach počas semestrálnej stáže v Ateliéri hosťujúceho profesora pod vedením francúzskeho dizajnéra Erica Jourdana

ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pozvánka
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž (Eric Jourdan)
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_vernisáž
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad do inštalácie
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - ERIC JOURDAN_pohľad z inštalácie

ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA
ERIC JOURDAN (FR)


Kurátor: Eric Jourdan
Vystavujúci: Simona Mišovicová, Tomáš Jančařík, Pavol Soukal, Daniela Paľová, Erika Remencová, Viktor Tabiš, Miroslav Truben, Veronika Pinterová, Klára Schön
Vernisáž: 13. 12. 2018 o 18:00
Trvanie výstavy: 14. 12. – 21. 12. 2018
Veľkosť výstavy: small


Študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pracovali na rôznych zadaniach počas semestrálnej stáže v Ateliéri hosťujúceho profesora, pod vedením francúzskeho dizajnéra Erica Jourdana. Zadané témy sa zameriavali na rozvoj prác študentov v oblasti komerčnej produkcie alebo verejného priestoru. Na výstave v Galérii MEDIUM je možné vidieť kolekciu nábytku a objektov navrhnutých ako súčasť súťaže organizovanej veľkou korporáciou. Úlohou študentov bolo rozvíjať osobný štýl berúc do úvahy estetické a obchodné parametre spoločnosti.
Druhá téma sa zameriava na analýzu mestského územia vrátane očakávaní rozvoja mesta Bratislava v jeho intenzívnej mutácii.
Niektorí zo študentov pracovali na dizajne mestského totemu, symbolizujúceho to najlepšie, čo toto mesto každodenne produkuje a poskytuje. Totem môže taktiež slúžiť na poskytovanie informácií alebo ako miesto stretnutí.
V oboch prípadoch študenti VŠVU preukázali obzvlášť slobodný prístup, ktorý sa netýka módnosti a trendov, ale je prínosom pre ich vývoj v profesii dizajnéra.

 

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj

BKS_logo
BKS_logo