Boris Kvasnica

Meno
prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Pozícia
Vedúci katedry
Vedúci ateliéru
Oddelenie
Katedra reštaurovania
Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie
E-mail
chránený e-mail
Adresa kancelárie
Drotárska 44, Bratislava

Predmety:

  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri
  • Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie
  • Technologická kópia pre plošné disciplíny I., II.
  • Technologická príprava I. – III.