Konzekvencie edukácie

Séria utorkových workshopov, prezentácií a prednášok zameraná na procesy, mechanizmy a dôsledky vzdelávania. Prizvaní hostia sa pokúsia ozrejmiť a zodpovedať otázky, ktoré si počas štúdia, ale i po ňom často kladieme: Prečo zažívam stres? Ako sa vnútorne motivovať? Čo chcem skutočne robiť? Ako reagovať na ponižovanie, manipuláciou, sexuálne obťažovanie? Prokrastinácia? Sloboda? Rešpektujúci prístup? Ako študent nič nezmeníš? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť? Aký je život a realita po škole?

Konzekvencie edukácie_banner
Konzekvencie edukácie_banner

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE I: Vnútorná motivácia - podpora autonómie

25. 9. 2018 | prednáška/workshop | Potrebujú skutočne študenti zadania, semestrálne témy, skúšky, zápočty, aby študovali a tvorili? Ako sa vnútorne motivovať? Ako zistiť, čo skutočne chceme robiť? Čo podporuje a čo brzdí našu motiváciu? Opíšeme si tri základné psychické potreby: autonómiu, kompentenciu a vzťahovosť. Povieme si, čo sa s nami deje ak sa vnútorná motivácia blokuje a ako sú na tom slovenskí študenti.

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE I: Vnútorná motivácia - podpora autonómie

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE II: Mechanizmy moci a možnosti obrany?

2. 10. 2018 | diskusia | Stretli ste sa počas svojho štúdia s mocenským správaním, manipuláciou, ponižovaním, sexuálnym obťažovaním a nevedeli ste reagovať? Ako rozlíšiť čo je normálne a čo už za hranicou? O svojich skúsenostiach ako i o spôsobe obrany prídu diskutovať bývalá študentka umenia a spoluzakladateľka Čtvrté vlny Marie Lukáčová a terapeutka Sylvia Ondrisová.

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE II: Mechanizmy moci a možnosti obrany?

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE III: Absolventky VŠVU o stave VŠVU

9. 10. 2018 | diskusia | Ako sa mení pohľad na Vysokú školu výtvarných umení po štúdiu, najmä ak absolventi študovali na ďalšej škole v zahraničí? V čom by sa mohla VŠVU zlepšiť, posunúť, zosúčasniť? Aké iné prístupy k umeleckému vzdelávaniu sa dajú zvoliť a akú rolu v tom všetkom zohrávajú študenti? Aký je život a realita po škole?

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE III: Absolventky VŠVU o stave VŠVU

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE IV: Iná paradigma vzdelávania

16. 10. 2018 | prednáška | Iná paradigma vzdelávania - slobodné školy. Mocenský verzus rešpektujúci model medziľudských vzťahov. Biologické podmienky učenia (ako funguje mozog, uspokojovanie potrieb, synchronizácia vnútorného zrenia s vonkajšími podnetmi). Vonkajšia motivácia (odmeny, pochvaly a tresty) vo výchove a vzdelávaní. Postoj k študentom ako určujúci faktor vyučovania.

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE IV: Iná paradigma vzdelávania

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE V: Ako zvládnuť prokrastináciu?

23. 10. 2018 | workshop | Píšem seminárky na poslednú chvíľu? Stále som ešte nezačal pracovať na svojom projekte, bakalárke alebo diplomke? Odkladám dlhoočakávané návštevy u príbuzných? Musím sa nútiť do učenia či práce, ale nakoniec aj tak strávim čas radšej na facebooku? A chcem to zmeniť?

KONZEKVENCIE EDUKÁCIE V: Ako zvládnuť prokrastináciu?

 


Tento projekt podporil z verejných zdrojov Bratislavský samosprávny kraj  

 

 

BKS_logo
BKS_logo