1+1+1+1=1

16. 1. - 17. 2. 2019 | výstava | Výstavný projekt 1+1+1+1=1 je spoluprácou troch autoriek v jednom čase a v jednom priestore. Spoločným východiskom je skúmanie vzťahu telo – priestor - materiál - svet – zážitok.

1+1+1+1=1
1+1+1+1=1

 

1+1+1+1=1

autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Dana Tomečková
kurátorka: Beata Jablonská
sprístupnenie výstavy: 15. 1. 2019 o 18:00hod
finisáž výstavy: 15. 2. 2019 o 18:00hod
trvanie výstavy: 16. 1. - 17. 2. 2019
veľkosť výstavy: medium

 

Vchádzame s prázdnymi rukami: sme to len my a priestor.

Chceme vystavovať telo prázdnu, priestoru, situácii - zažívať sa týmto prostredníctvom inak - novo. Zaujímajú nás možnosti zviditeľňovania niečoho, čo telo cíti, no nevie uchopiť. Na jeho zachytenie využívame rôzne médiá, ktoré spájame termínom ne/materiál.
Ne/materiál netrvá. Ani plný ani prázdny. Kresba, video, zvuk, vôňa, svetlo, slovo. Želatína, piesok, múka, voda, páperie z topoľa, cesto, vajíčková škrupina, žuvačka, hlina, práškový cukor, sadra. Ne/materiálu nevieme vtlačiť definitívnu formu, žije svojím životom. Používame ho ako náznak – prchavosť – temporalitu / zjavovanie. stopu. možnosť. Ako skúsenosť na pokožke.

Výsledkom projektu bude dianie rámcované vybraným priestorom galérie a časom (päť týždňov), kedy budeme v danom priestore prítomné, skúmajúce, hľadajúce, tvoriace.

Dana, Martina, Simona