Verejné obchodné súťaže

Informácie o vyhlásených verejných obchodných súťažiach

Verejná obchodná súťaž č. 02/2022

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaže) je predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej ako „VŠVU“) v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku.

VŠVU ponúka na predaj hnuteľný majetok:

 • osobné motorové vozidlo: Ford Tranzit
 • ŠPZ: BA 657 NE
 • Počet najazdených km: 360 791 km
 • Rok výroby: 2005
 • Zdvihový objem valcov: 1 998 cm3
 • Maximálny výkon motora/otáčky: 74 kW/4000 ot/min
 • Celková hmotnosť: 1 965 kg
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: biela
 • Platnosť emisnej kontroly: do 10. 08. 2022
 • Objem a hodnota pohonných hmôt v aute: cca 35 l v hodnote 60 eur

Na stiahnutie


Verejná obchodná súťaž č. 01/2022

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaže) je predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej ako VŠVU) v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku.

VŠVU ponúka na predaj osobné motorové vozidlo:

 • ŠPZ: BA 741SM
 • Počet najazdených km: 183 000 km
 • Rok výroby: 3. 12. 2007
 • Zdvihový objem valcov. 1461 cm3
 • Maximálny výkon motora/otáčky: 50kW/4000 ot./min.
 • Celková hmotnosť: 1640 kg
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Platnosť emisnej kontroly: apríl 2022
 • Hodnota pohonných hmôt v aute alebo objem: 20 eur

Na stiahnutie


Verejná obchodná súťaž č. 01/2021

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorým je pozemok:

 • Okres: Bratislava I.
 • Obec: 528 595 BA – m. č. STARÉ MESTO
 • Katastrálne územie: 804 096 Staré mesto
 • List vlastníctva: číslo 1831
 • Parcely: registra „C“
 • Parcelné číslo: 4373/19 o výmere 34 m2, Ostatné plochy

Na stiahnutie

Podklady k verejnej obchodnej súťaži 01/2021ZIP, 2.37 MB


Verejná obchodná súťaž č. 01/2017

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ako vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2017

Predmet súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Strojové zariadenie na rezanie vodným lúčom MicroStep CNC AQUACUT 2001.15 W, vysokotlaková HD-pumpa STREAMLINE  SL-V 30HP OEM

Na stiahnutie


Verejná obchodná súťaž č. 01/2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž č. 01/2016 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku na predaj auta bližšie špecifikovaného v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.

Predmet súťaže:

Predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Osobné motorové vozdlo.

Na stiahnutie