Zsolt Miklósvölgyi:  Publikačné umenie v súčasných východoeurópskych kontextoch

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku  a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá II., v stredu 12. 10. 2022 o 12: 30 v miestnosti 135 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 135 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kdy:

v stredu 12. 10. 2022 o 12: 30

 


 

Zsolt Miklósvölgyi je kritik, redaktor a umelecký spisovateľ z Budapešti v Maďarsku. Je šéfredaktorom maďarského online umeleckého časopisu ArtPortal, spoluzakladateľom berlínsko-budapeštianskeho umeleckého kolektívu a vydavateľského projektu Technologie und das Unheimliche (T+U) a redaktorom esejistického časopisu Café Bábel. Medzi jeho trvalé (para)akademické, umelecké a kurátorské záujmy patrí post-digitálna tlač, komparatívny etnofuturizmus, priestorové a geopoetické špekulácie.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"