Tereza Jindrová: Prípadová štúdia o kurátorstve súčasného umenia

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku Terezy Jindrovej a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá II., v štvrtok 1. 12.  2022 o 13:00 v miestnosti 220 (2. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (2. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kdy:

v štvrtok 1. 12. 2022 o 13:00

(zmena z termínu 19.10.2022)


 

Tereza Jindrová vo svojej  prezentácií predstaví genealógiu svojich kurátorských skúseností. Na príkladoch konkrétnych realizácií a projektov  sa pokúsi poukázať na niektoré obecnejšie (a často protichodné) apekty spojené s prácou kurátorky súčasného umenia ako je nezávislosť, prekarita či spolupráca. Spolu so študentami a študentkami bude nasledovať diskusia o udržateľnosti v rámci kurátorskej praxe. 

Bio

Mgr. Tereza Jindrová  vyštudovala dejiny umenia na FF UK a teóriu designu a nových médií na pražské UMPRUM.  Pracuje ako kurátorka  a dramaturgička programov pre verejnosť v  Spoločnosti Jindřicha Chalupeckého a ako kurátorka galérie MeetFactory. V minulosti pôsobila ako externá lektorka pre verejnosť v Zbierke moderného a súčasného umenia Národnej galérie v Prahe a ako výtvarné redaktorka časopisu A2. Od roku 2015  je súčasťou dramaturgického a kurátorského tímu pražskej nezávislej galérie Entrance, ktorú od roku 2020 vedie spoločne s Veronikou Čechovou. V roku  2013 získala Cenu Věry Jirousové pre začínajúcich kritikov / kritičky do  26 rokov. 

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"