Marcel Benčík: Neočakávaný zisk

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá II. vo štvrtok 10. 11 2022  o 12: 30 v miestnosti č. 220 (2. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (2 poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kedy:

 vo štvrtok 10. 11 2022 o 12: 30 

 


 

Tvorivá práca vo výstavnom dizajne je založená na dlhom reťazci činností, vzťahov a kardinálnych, či mikroskopických rozhodnutiach. Mnoho z nich možno nastaviť, ale časť z nich sa deje zdanlivo mimo našej kontroly. Reťazec môže pôsobiť homogénne, ale pri bližšom pohľade je v detailoch heterogénny. Svet sa neustále posúva dopredu i za cenu, že často jeden krok tým smerom predchádzajú dva kroky smerom späť. Niekedy nie je dôležitý hlavný cieľ našej práce – v tomto prípade dobrá expozícia, ale napätia a prehodnocovania, ktoré vznikajú paralelne s ním, či dokonca takmer nezávisle od neho. Dôležitou súčasťou dizajnéra je schopnosť nebáť sa podstupovať veľké aj malé rizika, prehrať malú bitku, ale postupne vyhrať veľký boj. Pokrok je už raz taký – kto neriskuje, nestáva sa jeho súčasťou.

 

Marcel Benčík je grafický dizajnér, absolvent VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre vizuálnej komunikácie a spoluvedie ateliér Priestor a zároveň je vo funkcii prorektora pre medzinárodnú spoluprácu. Vo svojej práci sa venuje vizuálnej identite, dizajnu publikácií, ale najmä výstavnému dizajnu a vizuálnej komunikácii v architektúre a priestore všeobecne. Spolupracoval a spolupracuje a spolupracoval s množstvom slovenských kultúrnych inštitúcií. Za svoju prácu získal niekoľko slovenských i zahraničných ocenení v oblasti vizuálnej komunikácie a architektúry.

Píše o dizajne a dizajn skúma, sporadicky sa venuje aj kurátorskej činnosti v tejto oblasti. Akademicky a profesionálne tiež pôsobí v Poľsku. Vyučoval, prednášal, pôsobil ako oponent diplomových a doktorandských prác na viacerých univerzitách v Európe, či mimo nej.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"