Kseniia Rozhak-Lytvynenko: Secesia v krajinách západnej Ukrajiny. Vzťahy medzi profesionálnym a ľudovým umením

Katedra teórie a dejín umenia VŠVU Vás srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu „Vybrané kapitoly z moderného a súčasného umenia a dizajnu“ v stredu 19. októbra 2022 o 16:00 v miestnosti 135 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 135 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

Kdy:

v stredu 19. 10. 2022 o 16:00

 


Ukrajinská Secesia

 

Kseniia Rozhak-Lytvynenko je kritička umenia a pedagogička v oblasti dejín umenia Ukrajiny. Od roku 2019 pôsobí ako docentka v Ateliéri interiérového dizajnu, Katedra architektúry, stavebníctva a dizajnu na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Vyučuje kurzy dejín architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, ako aj kurz „Osobná značka dizajnéra“. Je tiež autorkou vzdelávacieho online projektu „Art-Tours“, ktorý vedie online školenia o dejinách umenia pre deti a dospelých. Hlavnou témou jej vedeckého výskumu je umenie prvej polovice 20. storočia.

13. marca 2022 kvôli vojne na Ukrajine pricestovala do Bratislavy. V súčasnosti pracuje na výskume „Umenie prvej svetovej vojny na Ukrajine a na Slovensku: komparatívne charakteristiky“.

 


 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Fond na podporu umenia