Kseniia Rozhak-Lytvynenko: Dizajnové dedičstvo Soni Delaunay: Ukrajinské korene kreativity

Katedra teórie a dejín umenia Vás srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu „Vybrané kapitoly z moderného a súčasného umenia a dizajnu“ v stredu 16. novembra 2022 o 16:00 v miestnosti 220, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

Kdy:

v stredu 16. 11. 2022 o 16:00

 


Sonia Delaunay (Sara Stern) je dizajnérka, ktorej tvorba definovala popredné trendy vo vývoji európskej módy medzi dvoma svetovými vojnami. Narodila sa a detstvo prežila v Odese na Ukrajine. Počas prednášky sa porozprávame o ukrajinských koreňoch v tvorbe umelkyne a histórii jej celosvetového úspechu. Pokúsime sa vystopovať cestu Sonie Delaunayovej od fascinácie impresionizmom až po založenie nového smeru abstraktného umenia. Hlavným zameraním prednášky je zistiť vzťah medzi abstrakciami Sonie Delaunayovej a ukrajinskými umeleckými tradíciami.

 


 

Kseniia Rozhak-Lytvynenko je kritička umenia a pedagogička v oblasti dejín umenia Ukrajiny. Od roku 2019 pôsobí ako docentka v Ateliéri interiérového dizajnu, Katedra architektúry, stavebníctva a dizajnu na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Vyučuje kurzy dejín architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, ako aj kurz „Osobná značka dizajnéra“. Je tiež autorkou vzdelávacieho online projektu „Art-Tours“, ktorý vedie online školenia o dejinách umenia pre deti a dospelých. Hlavnou témou jej vedeckého výskumu je umenie prvej polovice 20. storočia.

13. marca 2022 kvôli vojne na Ukrajine pricestovala do Bratislavy. V súčasnosti pracuje na výskume „Umenie prvej svetovej vojny na Ukrajine a na Slovensku: komparatívne charakteristiky“.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu Fondu na podporu umenia, Výzva č. 101 / 2022, podprogram 3.8 Výskum a kritická reflexia umenia v exile (Š)

Fond na podporu umenia