Ján Kralovič: Za zrkadlom. Nadrealizmus a kniha

Srdečne vás pozývame na prednášku Jána Kraloviča do Slovenskej národnej galérie.

*reprodukcia:  Rudolf Fabry, frontispis z knihy R. Dilonga: Hviezdy a smútok, 1934


Kde?

 

Kedy?

  • štvrtok 8. 2. 2024, 17:00

 


O prednáške

*Prednáška ako sprievodný program k expozícii Biblioman bude výberovo venovaná nadrealistickým knižným dielam z obdobia 30. – 40. rokov 20. storočia a ich výtvarnej (grafickej, typografickej a ilustračnej) úprave.

Nadrealizmus bol umeleckým smerom akcentujúcim oslobodenú imagináciu, „kŕčovitú“ krásu či optickú účinnosť diela. V tomto politicky komplikovanom období dochádza k organickému prepojeniu literatúry s výtvarným umením. Spoločnou platformou sa stali nielen zborníky literatúry a umenia / Áno a Nie (1938), Sen a skutočnosť (1940), Vo dne a v noci (1941), Pozdrav (1942) / ale aj viaceré zbierky poézie. Autor sa v prednáške zameria na príklady z výtvarnej úpravy nadrealistickej knihy s bližším sústredením sa na dvoch významných autorov: Rudolfa Fabryho a Ladislava Gudernu ako aj nadrealistické knižné edície Aligátor a Skarabeus. Motívy typografických hier, práca s fragmentom (koláž, fotomontáž) ako aj knižné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov budú priblížené v sprievodnej vizuálnej prezentácii.

Mgr. Ján Kralovič, PhD., vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pracuje na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardnom a súčasnom umení a knižnej kultúre. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

 

FB event