Kabinet inžinierskych predmetov

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.