Všetko, čo ste chceli vedieť o Deleuzovi, ale báli ste sa opýtať

Pozývame na prednášku o vzťahu umenia, filozofie a vedy v mysleniu Gillesa Deleuzeho vo štvrtok 29. februára vo "Vybavenô" na Radlinského 24. Prednášku bude viesť filozof M. A. Adam Svatik. Autor plagátu je doktorand, Michal Šumichrast.


Kde?

Kedy?

 


O podujatí

Deleuze definuje filozofiu ako tvorenie nových pojmov. Ako sa toto poňatie filozofie vzťahuje k umeniu a vede? Čo majú tieto tri spôsoby myslenia spoločné a v čom sa podľa Deleuza líšia?

Prednášku bude viesť filozof M.A. Adam Svatìk

 

Autor plagátu: Michal Šumichrast

Šumichrast Deleuze prednáška - plagát