Buffet x AFAD Re:Created

Srdečne Vás pozývame na event, kde sa verejnosti predstavia odevy a site specific inštalácie, ktoré sú výsledkom spoločného upcyclingu projektu značky Buffet a študentov Ateliéru odevného dizajnu 343 a Ateliéru textilnej tvorby v priestore.

 

 • Miesto konania:

  • Buffet store, Laurinská 19, Bratislava

 

 • deň konania: štvrtok 09.03.2023

  • čas konania: 15:00 press 18:00 - 20:00 verejnosť

 


 

O projekte:

Narábanie s textilným odpadom a deadstock menežment je jedným z kľúčových bodov identity značky Buffet.

Napriek tomu, že je naša tvorba z veľkej časti postavená na využívaní zbytkových materiálov iných módnych domov a veľa z našich kúskov nakladá s odpadom ako základnou surovinou, ani my sa pri priemyselnej výrobe nevyhneme tvorbe odpadu a nemôžeme označiť naše podnikanie za bezodpadové.

V dnešnej dobe však považujeme za nevyhnutné prebrať za takto vzniknutý odpad plnú zodpovednosť a snažiť sa s ním naložiť podľa princípov cirkulárnej ekonomiky a spôsobom, ktorý bude pre spoločnosť prospešný.

V našom bratislavskom štúdiu s každou novou sezónou upcyclujeme vlastné staršie kolekcie alebo zbytky metráží. Jeden z ďalších zmysluplných krokov ako naložiť s deadstock materiálom bolo pre nás vytvorenie spolupráce s akademickou pôdou a zapojenie najnovšej generácie dizajnérov do tvorivého procesu.

Náš tím návrhárov je zložený z absolventiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a preto je spolupráca s Ateliérom módnej tvorby 343 a Ateliérom textilnej tvorby v priestore prirodzenou a úprimnou voľbou.

V spoločnom projekte Buffet x AFAD Re:Created sme v roku 2022 poskytli študentom spomínaných ateliérov nepredané alebo poškodené kusy z našich starších kolekcii a nevyužitú zbytkovú metráž s cieľom hľadať kreatívne cesty v prístupe k upcyclovaniu produktov, ktoré so sebou nesie špecifické limitácie.

Vznikol priestor pre experiment, možnosť dať našim artiklom ďalší život a šanca odprezentovať mladých tvorcov širšiemu publiku. Veríme, že radosť a pocit dobrodružstva, ktorý návrhár prežíva vrámci experimentovania sa premietla do výsledného produktu.

Výsledkom spolupráce sú nové, predajné odevy a site-specific inštalácie do priestorov nášho Buffet store, pri ktorých vzniku sa využívali postupy dekonštrukcie, vytvárania nových dizajnov z nepoužitých textílii alebo rôznorodé možnosti úprav od autorskej výšivky, cez laserovania až po farbenia a pretlač.

Naša podpora však prekračuje absolvovanie semestrálneho zadania, študentom zostávajú k dispozicii naše nevyužité metráže a zisk z predaných odevov venujeme v plnej čiastke ateliérom a ich študentom.

 


Zoznámte sa so zapojenými tvorcami

 • Za Ateliér 343 odevného dizajnu

 • prof. Júlia Sabová, akad.mal. - vedúca Ateliéru 343 odevného dizajnu
 • študenti a študentky:
  • Filip Fecko
  • Viktória Košíková
  • Jaroslava Poliaková
  • Rudolf Šťastný
  • Lenka Vallová
  • Tina Zsapka

 

 • Za Ateliér textilnej tvorby v priestore

 • doc. Blanka Cepková MA - vedúca Ateliéru textilnej tvorby v priestore
 • Mgr. art. Beáta Gerbocová, ArtD - odborná asistentka At.textilnej tvorby v priestore
 • študenti a študentky:
  • Viktória Bakušová
  • Viktória Baroková
  • Miriam Hartung (Erasmus student)
  • Adam Kukuc
  • Kristína Oškerová
  • Tatiana Poliak
  • Adriana Remiašová
  • Patrícia Šťastná

 

 • s pomocou doc. Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD - vedúca Prípravného ateliéru textilného dizajnu

 


 

Viac info viď Facebook event