Ateliér reštaurovania diel na papieri a iné médiá

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.