Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.