Gréta Mária Srnová je ďalšou rezidentkou VŠVU v Paríži

Od januára 2023 trávi umeleckú rezidenciu v Cité internationale des arts v Paríži absolventka Katedry maliarstva VŠVU – Gréta Mária Srnová. Tri nasledujúce mesiace tak bude mať možnosť sústrediť sa na svoju tvorbu a využívať ateliér, ktorý jej sprostredkuje VŠVU v spolupráci s partnermi v Paríži.

Gréta Mária Srnová (*1994, Bratislava) absolvovala v roku 2020 Ateliér maľby III. pod vedením Rastislava Podhorského a Martina Špirca. Počas svojho štúdia na VŠVU však absolvovala aj interné stáže na katedrách Socha, objekt, inštalácia a Intermédiá. Po škole strávila pracovnú stáž v Berengo studio na ostrove Murano v Benátkach, kde pôsobila ako asistentka v sklárskom ateliéri. Svoju tvorbu vystavuje samostatne, aj v rámci skupinových výstav najmä na Slovensku.

Artists, spolupráca so slimákmi
Gréta Mária Srnová: Artists, spolupráca so slimákmi, 2022.
Humor, fear and citizen
Gréta Mária Srnová: Humor, fear and citizen, 2020.
New reality
Gréta Mária Srnová: New reality, 2019.
Pleinair
Gréta Mária Srnová: Pleinair, 2021.
1-3 gender
Gréta Mária Srnová: 1-3 gender, 2020.
2
Gréta Mária Srnová: 2.
2-3 time
Gréta Mária Srnová: 2-3 time, 2021.
Bakalárska práca
Gréta Mária Srnová: Bakalárska práca, 2018.

Počas svojej rezidencie by sa hlavne chcela sústrediť na rozvíjanie svojich ideí a venovať nerušený čas tvorbe:

„Pobyt na rezidencií mienim plne využiť na výskum a rešerš k téme, ktorú si však budem musieť nájsť a privlastniť až na mieste rezidencie. S istotou viem povedať, že z poznania vlastnej povahy a charakteru mojej doterajšej tvorby zväčša pretváram svoju osobnú, ale i spoločenskú nespokojnosť „zo stavu sveta”, buď do humornej, performatívnej či angažovanej formy.

 

V súčasnosti sa vo svojej tvorbe síce zaoberám intímnejšími formami (menší formát, krajinomaľba/pleinair) vyjadrenia a introspekciou, a však tento prístup volím kvôli osobnému presvedčeniu, že je nutné scitlivovať vzťahy v spoločnosti a byť toho sama súčasťou. Rada by som v tom na rezidencii pokračovala, poprípade využila fyzický priestor na realizáciu vo väčšom merítku, (...).“

 

Tvorbu Gréty Márie Srnovej si môžete pozrieť na jej Instagrame.

 


 

Do tretej otvorenej výzvy sa prihlásilo sedem absolventiek a jeden absolvent VŠVU, z ktorých do druhého kola komisia na VŠVU (v zložení: Sylvia Jokelová, Beata Jablonská, Naďa Kančevová, Barbora Komarová a Lucia G. Stach) vybrala dve kandidátky a kandidáta. V druhom kole si komisia v Cité  (Vincent Gonzalvez – riaditeľ oddelenia rezidencií, Souraya Kessaria – Program rezidencií a partnerstiev) zvolila Grétu Máriu Srnovú na prvú rezidenciu v roku 2023. Z výberu zaslaného komisiou VŠVU si rezidenčné centrum zároveň vybralo aj ďalšieho rezidenta na pobyt, ktorý sa uskutoční od apríla do júna tohto roka. Stal sa ním taktiež absolvent katedry Maliarstva – Juraj Ďuriš.

 

Obidvom gratulujeme a prajeme tvorivý a inšpiratívny pobyt v Paríži!

 


 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazala so Cité internationale des arts v Paríži dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej bude zo Slovenska dvakrát do roka vysielať autorky a autorov z oblastí výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, reštaurovania i teórie umenia.

 


 

Partneri:

  • Slovenský inštitút v Paríži
  • Cité internationale des arts Paris
  • Nádacia Tatra banky