Svet vo vzťahu

S potešením predstavujeme cyklus prednášok a workshopov hosťujúcej pedagogičky, teoretičky a kurátorky Marie Hlavajovej pod názvom Svet vo vzťahu

Prednáškový cyklus a séria workshopov pod názvom The World in Relation/Svet vo vzťahu prináša počas letného semestra 2022 Ateliér vvv (Katedra intermédií) prostredníctvom Inštitútu zastupovania, ktorý pripravil výnimočný autorský tím zložený z kurátorky a pedagogičky, a zároveň umeleckej riaditeľky a zakladateľky BAK, basis voor actuele kunst Marie Hlavajovej (Amsterdam, Utrecht), výskumníčky a umelkyne Kristíny Országhovej (Praha, Bratislava) a umelca a pedagóga VŠVU, asistenta v Ateliéri vvv Dávida Koroncziho.

Hlavajova má pôsobivé skúsenosti ako kurátorka, pedagogička, spisovateľka alebo organizátorka. Od roku 2000 je zakladajúcou riaditeľkou centra súčasného umenia BAK, basis voor actuele kunst v Utrechte. V rokoch 2008–2016 bola výskumnou a umeleckou riaditeľkou projektu kolektívneho výskumu, výstavy a vzdelávania FORMER WEST, ktorý vyvrcholil vydaním publikácie Former West: Art and the Contemporary After 1989 (ktorý redigovala spolu so Simonom Sheikhom, MIT Press, 2016). Hlavajova iniciovala a (spolu) organizovala množstvo projektov v BAK i mimo neho, vrátane sérií Propositions for Non-Fascist Living (2017–prebieha), Future Vocabularies (2014–2017), New World Academy (s Jonasom Staalom, 2013–2016 ), okrem mnohých ďalších medzinárodných (výskumných a pedagogických) projektov. Prednáša na HKU University of Arts v Utrechte. Okrem toho je Hlavajova spoluzakladateľkou (s Kathrin Rhomberg) siete tranzit.

Kristína Országhová je v súčasnosti doktorandkou na Karlovej univerzite v Prahe na Fakulte sociálnych štúdií v odbore sociológia. Zaoberá sa štúdiom športových komunít a predovšetkým otázkou vzťahovosti v ich kontexte, rozvojom alternatívnej pedagogiky a prepájaním metód sociologického a umeleckého výskumu.

Iniciátorom projektu je vedúci Ateliéru vvv, umelec a pedagóg Martin Piaček.