Juraj Blaško – Neviditeľný dizajn

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave Mgr. art. Juraja Blaška, ArtD. v odbore Dizajn.

Hviezdoslavovo nám. č. 18, prednášková miestnosť č. 135

Prednášku je možné sledovať online pripojením od 10.00 do 11.30 cez link: https://teams.microsoft.com