Juraj Blaško - Invisible Design

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vysokoškolského učiteľa VŠVU v Bratislave Mgr. čl. Juraja Blaška, ArtD. v odbore Dizajn.

Hviezdoslavovo nám. no. 18, lecture room no. 135
The lecture can be watched online and changed from 10.00 to 11.30 via the link: https://teams.microsoft.com