Dvojstrana/ Katarína Poliačiková: Blízko jazyka

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry dejín a teórie umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie MEDIUM, ktorý sa primárne sústreďuje na prezentáciu knihy ako média spájajúceho literatúru s vizuálnym umením.

17:00 – performatívne čítanie v Galérii MEDIUM

18:00 – debata o písaní a knižnej tvorbe autorky v kontexte jej výtvarného diela, moderátorky: Beata Jablonská, Zuzana Lapitková


Katarína Poliačiková je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, zaujímajú ju subtílne histórie a nuansy každodennosti. V ostatných rokoch sa čoraz viac venuje písaniu a rozvíjaniu média autorskej knihy. Vytvorila newsletterový projekt Soft Boiled, ktorý v septembri 2021 vyšiel v knižnej forme. Jej ostatným projektom je autorská publikácia DEŇ, ktorú realizovala k 60. výročiu Galérie mesta Bratislavy.


Projekt Dvojstrana zahŕňa prednášky, performance, čítania či iné kreatívne výstupy autoriek a autorov z oblasti vizuálneho umenia, ktoré/í si vybrali knihu ako prostriedok rozšírenia svojej tvorby. Chceme návštevníčkam a návštevníkom knižnice a galérie priblížiť možnosti autorského prístupu a „čítania“ pozoruhodných projektov v rámci dvoch rozdielnych kontextov – extrovertného, performatívneho výstavného prostredia a introvertnejšieho, na dialóg orientovaného prostredia knižnice.