Blue Lecture Series/Thomas Burlon

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series pokračuje prednáškou architekta a pedagóga Thomasa Burlona.

online cez FB: https://www.facebook.com/events/567630791224756?ref=newsfeed


Thomas Burlon študoval architektúru na Technickej univerzite v Drážďanoch a RWTH Aachen. V rokoch 2011 až 2021 spolupracoval s BeL Architects v Kolíne nad Rýnom a bol partnerom kancelárie Brandlhuber+ Emde, Burlon v Berlíne. Teraz vedie vlastnú architektonickú kanceláriu schneideroelsen, ktorú založil už v roku 2013. Thomas Burlon bol hosťujúcim kritikom a prednášajúcim na rôznych univerzitách a inštitúciách. V roku 2020 bol hosťujúcim profesorom na FH Erfurt. Od zimného semestra 2020/2021 pôsobí na Hochschule München ako zastupujúci profesor pre dizajn a výstavbu v existujúcom kontexte. V roku 2019 viedol na KAT VŠVU workshop Curated Decay.


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.

Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.