Blue Lecture Series/P. Stolín & A. Mičeková, J. Stolín

Prednáškový cyklus BLUE LECTURE SERIES pokračuje 10. časťou, ktorú bude opäť možné navštíviť osobne. Predstavia sa architekti a pedagógovia Petr Stolín a Alena Mičeková a sochár a pedagóg Jan Stolín.

V prednáškovej miestnosti VŠVU č. 220 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Petr Stolín a Alena Mičeková patří do nepočetné skupiny současných českých architektů, jejichž tvorba snese srovnání se světovou špičkou oboru. Jejich návrhy se nepodřizují rychlosti a fotogeničnosti mediálních událostí, protože hlavním cílem je rozvíjení autentické zkušenosti obývaného prostoru. Důvodem úspěchu je tak především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které je přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti.

Pokud se mluví o Petru Stolínovi, pak nikdy nelze vynechat spolupráci s bratrem Janem, sochařem. Spolupracují v trvalém překračování hranice mezi výtvarným uměním a architekturou. Ve společných projektech usilují o zúročení dlouholeté zkušenosti práce s prostorem, jež zahrnuje mnoho vědomých i nahodilých získaných kvalit. Jde o vizi totálně ovládaného prostředí, prostředí, které je zároveň budováno jako otevřené a nabízí se pro vnímání nových prostorových souvislostí. Hlavním tématem je aktivní reinterpretace prostoru pomocí architektonických zásahů, vložených příček, světla, zvuku a pohybu návštěvníků. Cílem je přinášet neobvyklou zkušenost obvykle zažívaného prostoru. Z posledních let to bylo velmi dobře patrné například na jejich společné výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera s překvapivou zkušeností zažitého prostoru tamní galerie.

Petr Stolín působí jako docent a vedoucí Katedry architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde se společně s Alenou Mičekovou věnují výuce architektury vedením specifického ateliéru konceptuálního analogového modelování. Bratr Jan je zde vedoucím docentem Katedry umění a v současnosti zaštiťuje nový studijní program Výtvarné umění ve veřejném prostoru.