Blue Lecture Series/Odchýlky/Ateliér GUTGUT

Prednáškový cyklus Blue Lecture Series otvorí bratislavský ateliér GUTGUT. Témou prednášky Števa Polakoviča a Lukáša Kordíka budú odchýlky.

facebook.com/events/944578646343281/?ref=newsfeed


GUTGUT je skúsený, mienkotvorný a inovatívny slovenský architektonický ateliér pod vedením architektov Štefana Polakoviča a Lukáša Kordíka, ktorý sa venuje tvorbe od malých intervencí cez navrhovanie budov až po urbánne plánovanie. Ich známe realizácie ako bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave, rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote, päťchaty pri Seneckých jazerách alebo konverzia industriálneho objektu Mlynica v Bratislave sa opierajú o medzinárodú skúsenosť a zároveň reagujú na lokálny kontext a históriu. Ich nedávnym projektom je Smaltovňa Lučenec, ktorá zachováva pestrosť a rôznorodosť jednotlivých historických vrstiev. Výsledkom je integrácia dnešného aj minulého do celistvého a fungujúceho riešenia. GutGut je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD. Je laureátom ceny ARCH a viacnasobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR.


Témou prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely)

Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.

Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.


Program prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES katedry architektonickej tvorby VŠVU