Blue Lecture Series/Imro Vaško

Prednáškový cyklus BLUE LECTURE SERIES pokračuje prednáškou architekta a pedagóga Imra Vaška.

facebook event


Imro Vaško je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru Prof. Dušana Kuzmu (1983). Po návrate z Fulbright Scholarship na Yale University v roku 1991 založil na VŠVU Laboratórium architektury (do roku 2013). V roku 1998 pôsobil ako hosťujúci profesor na Rhode Island School of Design (RISD). Prednášal a bol kritikom na viacerých univerzitách (Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell University, City Colleague NY, Yale University, Die:Angewandte, AVU v Prahe, TU v Liberci...) Spoluorganizoval viaceré medzinárodné architektonické podujatia, semináre a workshopy (ARCHFEST, WI:BRA, EAB, MeetUp...) a prednáškové cykly (KAT VŠVU, UMPRUM Architecture Lecture Series 2021). Zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a Paralelného modernizmu a bol spoluautorom spoločnej expozície Českej a Slovenskej republiky na 7. bienále architektúry v Benátkach (2000). Od roku 2011 vedie ateliér A III na Vysokej škole umělecko-průmyslovej (UMPRUM) v Prahe, kde je v súčasnosti aj vedúcim Katedry architektúry. V roku 2013 spoluzaložil medzinárodné Bienále experimentálnej architektúry v Prahe, akademický výskum vystavoval na medzinárodných výstavách Design Week v Miláne 2018, Ars Electronica v Linzi 2019, na pražskom Designbloku 2020 a je spoluarchitektom projektu UMPRUM Platforma 21 Klauzury a Diplomy. Publikuje v odborných časopisoch, je autorom knižiek Architektúra pohyblivého obrazu (2015) a Nové milénium 2000-2018: od pádu dvojičiek po smrť Zahy Hadid (2021). Je autorizovaným architektom SKA, autorom viacerých odmenených súťažných návrhov (Kollárovo námestie, Bratislavská náplavka…) a v súčasnosti spolupracuje s ateliérom Šebo - Lichý architekti, kde je spoluautorom viacerých developerských projektov (Gansberg, Čerešne, Kolísky, MamaPapa…), administratívnej budovy GBC5 alebo výhliadkovej veže na Devínskej Kobyle.


Témou prednáškového cyklu Blue Lecture Series sú domy-koncepty. (konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely). Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.

Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.

Program prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES katedry architektonickej tvorby VŠVU