Adrián Kobetič: Nové rozhrania 02 / Stále prepisovaný príbeh. Úvahy o súčasnosti verejného priestoru

Srdečne Vás pozývame na prednášku mestského kurátora Trnavy Adriána Kobetiča, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. apríla 2023 o 18:00 v Galérii MEDIUM ako súčasť prednáškovej série Nové rozhrania 02.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Prednáška Adriána Kobetiča bude rozprávaním o priestore, v ktorom sa nedotknuteľný okupant stal osloboditeľom a dívať sa na neho musí samotný Štefánik. Aj on sám sem pritom pricestoval z miesta, na ktorom sa dodnes oslavuje zločin, no tvári sa ako ľudová veselica. Na tom istom mieste sa Gottwaldove nohy premenili na Pazmáňovu hlavu a ukrývajúci sa Gottwald prišiel o prst. Medzitým na vytúženom mieste Gottwaldovho večného odpočinku vyvrcholila špirála ľudského vývoja, našťastie len v podobe Svätej Trojice, pri ktorej sa pozabudlo na Pannu Máriu – to však nikomu nevadí. Hlavne, že sa vrátila tam, kam patrí, po tom, čo sa rozutekala kade-tade. Teda... Panna Mária sa vrátila o kúsok ďalej, do kruhu spoľahlivej socialistickej výstavby.

Našťastie, neďaleko stoja aj ďalšie matky a rodiny – snáď sa teda Panna Mária cíti v tomto prostredí dostatočne bezpečne. Ako inak, celý čas sa predsa díva na toto dianie s nadhľadom a z takej výšky, že si ju nikto dlhú dobu ani nevšimol. Napriek tomu jej však prišli na pomoc už aj pápež, futbalový tréner a astronóm. Astronóm prišiel možno kvôli kozmonautovi, ktorý sám preletel slušný kus cesty a doteraz nevie, kam patrí. Nikto to ale nerieši, predsa takmer všetci čo znamenali týmto priestorom precestovali/preleteli preto, aby našli pokoj. Niektoré osobnosti sa pritom úplne stratili. Alebo možno čakajú niekde skryté a zabudnuté na svoju chvíľu. Skutočne, mnohé azda ešte dnes veria, že sa s vervou vrátia naspäť na piedestály. Že povstanú skoro ako fénix z popola – z popola spáleného 20. storočia.

Adrián Kobetič bude rozprávať o verejnom priestore jedného mesta a o tom, ako sa prepisovali jeho absurdné osudy. Záver jeho rozprávania bude sprevádzať naivná a celkom dotieravá otázka: ako možno do tohto bizáru vôbec ešte niečo pridať tak, aby sa entropia verejného priestoru naďalej nerozpínala?

 


Adrián Kobetič vyštudoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.4

Fond na podporu umenia – logo biele na oranžovom