VÝZVA: zahraničné študijné pobyty v akademickom roku 2022/2023

Milí študenti, pripomíname vám možnosť prihlásiť sa na zahraničné študijné pobyty, ktoré budú prebiehať v akad. roku 2022/2023 a študovať v zahraničí s finančnou podporou programu Erasmus+.

​Termín na odoslanie prihlášky je 28. 2. 2022.

Viac informácií o študijných pobytoch nájdete v časti  "Študijné pobyty pre študentov"

Na stiahnutie