VÝZVA: študentská pracovná stáž

Milí študenti pripomíname vám možnosť pracovnej stáže programu Erasmus+ v letnom semestri 2021

Termín na odoslanie prihlášky 15. 1. 2021. 


Viac informácií o možnostiah pracovných stáží a podmienkach pre prihlásenie nájdete v sekcii: Pracovné stáže pre študentov