Výskum: Čo Vám pomáha udržať duševnú pohodu?

2 minútový dotazník pre študentov VŠVU

Výskum diplomantky KVK Valentíny Kazakovej sa premietne do návrhu diára duševného zdravia.

Cieľom tohto krátkeho anonymného dotazníka je zistiť, čo by študenti VŠVU najviac v oblasti duševného zdravia a pohody privítali, s akými cvičeniami či metódami na rozvoj duševného zdravia majú skúsenosti a podobne.

Vyplniť ho môžete na tomto odkaze

Oblasť duševného zdravia väčšina z nás prehliada a odsúva na vedľajšiu koľaj. Príčiny môžu byť rôzne, ale všetky začínajú pri nedostatočnej edukácii a povedomí o tejto problematike. Diár - výsledok diplomovej práce - chce v tejto oblasti sprostredkovať podporu formou cvičení, informácií apod., výsledky výskumu ovplyvnia jeho obsah. Štatistiku využije aj Podporné a poradenské centrum pre svoju ďalšiu prácu.

Ďakujeme.