Vyhlasujeme výzvu na dve rezidencie do Paríža v roku 2024

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na dva umelecké alebo výskumné pobyty, ktoré sa uskutočnia v roku 2024 v Cité internationale des arts v Paríži. Výzva je určená pre doktorandov*ky a absolventov*ky VŠVU rôznych zameraní – výtvarné a úžitkové umenie, architektúra, dizajn či reštaurátorstvo, ako aj teoretické disciplíny. Uzávierka prihlášok je 22.10.2023.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave oznamuje 4. ročník svojho rezidenčného programu, v rámci ktorého dvaja vybraní kandidáti*ky strávia v prvej polovici roka 2024 tri mesiace na umeleckom rezidenčnom pobyte v Cité internationale des arts v Paríži.

Cieľom tohto rezidenčného programu je podporiť a povzbudiť profesionálny rozvoj praxe umelcov a umelkýň, ako aj teoretikov a teoretičiek. Program vychádza zo života, aktivít a sietí Cité internationale des arts a jeho 325 obyvateľov zo všetkých odborov, generácií a národností. Ponúka tiež podporu prostredníctvom pravidelných stretnutí s umelcami*kyňami a odborníkmi*čkami v oblasti kultúry.

 

V rámci rezidencie ponúkame:

 • 3-mesačný umelecký alebo výskumný pobyt;
 • Skupinové rozhovory s medzinárodnými umelcami*kyňami i stretnutia s profesionálmi*kami miestnej umeleckej scény, ako aj návštevu kultúrnych pamiatok;
 • Možnosť zúčastniť sa týždenného programu Open Studios, počas ktorého je široká i odborná verejnosť pozvaná na návštevu ateliérov rezidentov*iek a na spoznávanie ich rozpracovaných diel,
 • Možnosť pracovať na špecifických umeleckých technikách v technických priestoroch rezidenčného centra;
 • Prezentácia práce a výsledkov rezidenčného pobytu na výstave v Galérii Medium v Bratislave;
 • Grant na pokrytie nevyhnutých životných potrieb vo výške 850 eur/mesačne počas každého mesiaca pobytu v Cité internationale des arts, pokrytý zo strany VŠVU a partnerov projektu;
 • Ostatné poplatky a náklady súvisiace s prenájmom ateliéru sú taktiež kryté zo strany VŠVU;
 • Obytný ateliér v parížskej štvrti Marais v Cité internationale des arts – obyvatelia sú ubytovaní v ateliéroch na bývanie s jedným zariadeným pracovným a obývacím priestorom a Wi-Fi pripojením na internet.
 • Rezidenti*ky môžu byť v sprievode dospelej osoby a/alebo dieťaťa vo veku do 7 rokov. V takom prípade bude Cité vyžadovať zaplatenie dodatočného poplatku. Tento príplatok nie je krytý zo strany VŠVU.

 

V tejto výzve sú navrhnuté dve voliteľné 3-mesačné obdobia:

- od 3. januára do 28. marca 2024;

alebo

- od 4. apríla do 27. júna 2024.

Uchádzači*ky majú možnosť uviesť preferovaný termín pobytu. Avšak, nemôžeme zaručiť, že svoj pobyt absolvujú v preferovanom termíne. Zvolený termín má len informačnú hodnotu a nebude rozhodujúcim faktorom vo výberovom procese.

 

Kritériá selekcie kandidátov*ok a výberový proces:

Táto výzva je určená absolventom a absolventkám, ako aj aktuálnym doktorandom a doktorandkám VŠVU všetkých vekových kategórií a odborov: voľné výtvarné umenie, úžitkové umenie, dizajn, architektúra, reštaurovanie, ako aj teoretické disciplíny.

V prípade záujmu o rezidenciu je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty v anglickom jazyku na e-mailovú adresu   do 22. októbra 2023 (vrátane):

 • Vyplnená prihláška (na stiahnutie na tejto stránke);
 • CV (max. 4 strany);
 • Portfólio zahŕňajúce minimálne desať vizuálov s popiskami diel (max. 5 - 10 strán), prípadne s odkazmi na video/zvukové súbory reprezentujúce tvorbu (.mp3, .avi);
 • Motivačný list a popis projektu, ktorý chce uchádzač*ka rozvíjať v rámci rezidenčného pobytu v Cité internationale des arts a v Paríži, ako aj dôvody, prečo je tento pobyt potrebný a obohatí jeho/jej kariérne a umelecké smerovanie (max. 2 - 4 strany);
 • Odporúčací list s dôrazom na kvality uchádzačky/uchádzača. List musí napísať osoba, ktorá nepracuje na VŠVU. (max. 1 NS)
 • Artist statement (nepovinné).

 

Okrem hodnotenia odborných skúseností bude komisia venovať osobitnú pozornosť umeleckej kvalite projektu, argumentom vysvetľujúcim pridanú hodnotu rezidencie v Paríži – v rámci, ktorý ponúka Cité internationale des arts, či akýmkoľvek kontaktom alebo partnerstvám, ktoré už boli nadviazané na rozvoj projektu a prípravu rezidencie.

Výberové konanie prebieha na základe podaných žiadostí v dvoch kolách. Prvé sa koná na VŠVU v rámci komisie zloženej z členov a členiek VŠVU, ako aj iných umeleckých inštitúcií. Druhé kolo sa koná v Cité internationale des arts v Paríži.

 

Kalendár:

 • Uzávierka podávania žiadostí: do 22. októbra 2023 (vrátane)

 • Vyhlásenie výsledkov: november 2023

 • Termíny rezidencie:

  • od 3. januára do 28. marca 2024
  • od 4. apríla do 27. júna 2024

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na

 

Viac o Cité internationale des arts v Paríži:

Cité internationale des arts je umelecké rezidenčné centrum, ktoré spája umelcov*kyne a profesionálov*ky v oblasti kultúry v srdci Paríža, aby pracovali na kreatívnych a výskumných projektoch vo všetkých disciplínach.

Na obdobie od dvoch mesiacov do jedného roka im Cité internationale des arts poskytuje pracovné prostredie, ktoré podporuje kreativitu a umožňuje im stretávať sa s inými umeleckými profesionálmi*kami. Tím Cité internationale des arts poskytuje obyvateľom pomoc a podporu na mieru počas ich pobytu.

Obývacie ateliéry v lokalitách Marais a Montmartre sú miestom, kde môžu rezident*kyi žiť a tvoriť v spoločnosti viac ako 300 umelcov*kýň a kultúrnych profesionálov*ok každej generácie, národnosti a disciplíny. Cité internationale des arts v úzkej spolupráci so svojimi mnohými partnermi vyzýva na výber kandidátov*ok podľa témy a/alebo projektu počas celého roka.

 

Viac informácií o Cité internationale des arts a jeho možnostiach nájdete na webovej stránke: https://www.citedesartsparis.net/  alebo si stiahnite prezentačný leták na tejto stránke.

Prezentačný leták Cité internationale des artsPDF, 4.76 MB

 

Partneri

 • Slovenský inštitút v Paríži
 • Cité internationale des arts Paris
 • Nadácia Tatra banky

 

Výzva cité des arts 2024