Venujte 2 percentá z dane na študentské projekty

Ak chceme mať kvalitnejší život na Slovensku, bez kultúry a umenia to v 21. storočí nepôjde. Je preto naozaj dôležité podporiť mladých ľudí v tvorbe, aby zo Slovenska neodišli a zostali tu žiť.

Podporte nastupujúcu umeleckú generáciu a venujte dve percentá z Vašej dane na neinvestičný fond PRO ART. Získané príspevky chceme tento rok využiť najmä na podporu rozvoja a prezentácie diel a aktivít našich študentiek a študentov. Praktické zručnosti získané počas štúdia prípravou projektov a prostredníctvom prezentácie doma i zahraničí im pomôžu sa v budúcnosti stať aktívnymi profesionálmi a profesionálkami na našej kultúrnej scéne a v ďalších odborných oblastiach.

 

Získané prostriedky z fondu PRO ART používame na rôzne umelecké i teoretické projekty, v roku 2023 sa však chceme zamerať najmä na:

  • Podporu výstavných a umeleckých aktivít študentiek a študentov VŠVU doma a v zahraničí,
  • Podporu kultúrnych a umeleckých podujatí študentiek a študentov VŠVU,
  • Podporu vzniku mimoriadnych študentských umeleckých a teoretických diel,
  • Podporu vzniku študentských spolkov na akademickej pôde.

 


Neinvestičný fond PRO ART 

 

Ak ste zamestnanec, stiahnite si predvyplnené tlačivo Vyhlásenie (vo formáte RTF) a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré nájdete na našom webe tu. 

 

Ak podávate daňové priznanie, vyplňte tieto údaje do príslušnej kolónky:

  • Obchodné meno alebo názov: Neinvestičný fond PRO ART „n. f.“
  • Sídlo: Hviezdoslavovo námestie č. 18, 811 01 Bratislava
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31772340 

 


Ďakujeme za Vašu podporu!