Venujte 2 percentá z dane na študentské projekty

Aj vy môžete podporiť aktivity a profesionálne príležitosti pre naše študenstvo! Venujte 2 percentá z Vašich daní, ktoré budú použité na realizáciu umeleckých diel, prípravu výstav a publikácií, či účasť na profesionálnych podujatiach. Praktické zručnosti získané počas štúdia prípravou projektov a prostredníctvom prezentácie doma i zahraničí im pomôžu sa v budúcnosti stať aktívnymi profesionálmi a profesionálkami na našej kultúrnej scéne a v ďalších odborných oblastiach.


V roku 2023 sme podporili napríklad tieto projekty:

 • Účasť študentiek na medzinárodnom veľtrhu Heimtextil vo Frankfurte
 • Riešiteľská skupina na výskum inovatívnych biomateriálov na katedre architektúry
 • Kolektívna výstava diplomových prác katedry fotografie a nových médií v externom prostredí

V roku 2022 sme podporili napr.

 


Získané prostriedky z neinvestičného fondu PRO ART používame na rôzne umelecké i teoretické projekty, v roku 2024 sa však chceme zamerať najmä na:

 • Podporu výstavných a umeleckých aktivít študentiek a študentov VŠVU doma a v zahraničí,
 • Podporu kultúrnych a umeleckých podujatí študentiek a študentov VŠVU,
 • Podporu vzniku mimoriadnych študentských umeleckých a teoretických diel,
 • Podporu vzniku študentských spolkov na akademickej pôde.

 


Neinvestičný fond PRO ART 

Ak ste zamestnanec*kyňa, stiahnite si predvyplnené tlačivo Vyhlásenie (vo formáte RTF) a Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré nájdete na našom webe

Ak podávate daňové priznanie, vyplňte tieto údaje do príslušnej kolónky:

 • Obchodné meno alebo názov: Neinvestičný fond PRO ART „n. f.“
 • Sídlo: Hviezdoslavovo námestie č. 18, 811 01 Bratislava
 • Právna forma: neinvestičný fond
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31772340 

 


Ďakujeme za Vašu podporu!