V tieni tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Vydavateľ: Slovart/VŠVU

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-8085-938-1

Kniha V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu je prvou odbornou publikáciou svojho druhu zameranou na umelecko-historickú analýzu a interpretáciu fotografií reprezentujúcich politické, historické  a spoločenské situácie slovenského štátu. Kniha je usporiadaná do dvoch celkov. Prvá časť nazvaná Falzifikované svety fotografie postupne približuje čitateľovi vzťah fotografie a histórie, a to najmä z hľadiska miery autenticity fotografického svedectva historických udalostí, ďalej objasňuje princípy propagandy, cenzúry a fungovania tlače v čase existencie slovenského štátu. Druhá časť pomenovaná Obrazy vojnového Slovenska je členená na základe tém, ktoré sú podstatné pre charakteristiku totalitného režimu. Jednotlivé kapitoly sú usporiadané podobne ako príbeh, ktorý sa začína veľkým vzostupom, politickými ambíciami, vrcholí vojnovými intervenciami a končí svojim zánikom.

V tieni tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu – obálka publikácie