Udržateľná móda vo vzdelávaní

Výstavný projekt s názvom Udržateľná móda vo vzdelávaní si kladie za cieľ informovať a vzdelávať ako odbornú tak i laickú verejnosť na poli problematiky udržateľnej textilnej a odevnej produkcie.

V priebehu septembra až novembra 2019 budú odevné kolekcie Projektu Nulový Dopad prezentované formou módnej prehliadky na viacerých domácich a zahraničných akciách ako Design Blok, Fashion Live a Unique Fashion Week. V rámci výstavného projektu „Sustainable fashion in education / Udržateľná móda vo vzdelávaní“ v galérii SATELIT SCD Bratislava, by sme radi prezentovali práve širší kontext individuálnych autorských prístupov v rámci tvorby udržateľnej módy ako i potrebu inovácie vzdelávania v kontexte a intenciách vývoja a smerovania výroby a spotreby sektora. Na danú tému plánujeme ako sprievodný program aj prednášku Very Artemyevi z Wearme Fashion Plánovaný katalóg k výstave má za účel najmä odbornú prezentáciu dizajnérskeho výskumu v oblasti textilného a odevného dizajnu a to ako textovou tak i obrazovou formou. Dizajnérsky výskum ako svojbytná forma výskumu je u nás stále nedostatočne prezentovaný a podporovaný a taktiež postrádame jeho výraznejšie zhodnotenie ako v pedagogickej tak i tvorivej praxi. Pritom inovácia pedagogického procesu a prístupu predstavuje jedinečnú možnosť k naštartovaniu zmeny v tomto sektore.

Číslo zmluvy: 20-143-00913

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD., Katedra textilnej tvorby

Obdobie riešenia:

2020