Stanovisko k výrubu stromov

Dňa 9. 2. 2021 bolo na ceste k budovám VŠVU, nad križovatkou Drotárska cesta a Búdková vyrúbaných niekoľko desiatok stromov. Písomné stanovisko k tomuto výrubu vydala aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Študenti a pedagógovia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave považujú za nehorázny výrub stromov nad križovatkou Budková a Drotárska. Ide o priestor na ceste do našej školy.

Táto hrubá agresivita sa opiera o netransparentné jednanie bývalého zastupiteľstva Bratislava – Staré mesto na čele s ex-starostom Radoslavom Števčíkom a veľmi ťažkopádne a nekoordinované rozhodovanie medzi verejnými a štátnymi orgánmi (predaj, výrubové povolenie, stavebné povolenie atď.). 

https://e.dennikn.sk

VŠVU zastáva ten názor, že situáciu pred výrubom už nie je možné vrátiť späť, ale je možné urobiť v danom priestore park a nie nezmyselnú, agresívnu a arogantnú developerskú akciu. V tejto veci podporíme akúkoľvek iniciatívu, sme ochotní sa spojiť v prospech dobrej veci. 

Fotografia výrubu stromov na Drotárskej ceste, február 2021

Autori fotografií: Maroš Schmidt, Laco Ďurkovič