Správa komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU k výsledkom študentskej ankety o kvalite vzdelávania za akademický rok 2023

Študentská anketa prebiehala od 19. 5. 2023 do 31. 7. 2023. Anketu vyplnilo celkovo 68 respondentiek a respondentov. Študenti a študentky mali možnosť odpovedať na 128 otázok rozdelených do šiestich tematických celkov: O vás (informačné údaje o respondentovi), Štýl výučby, Obsah výučby, Organizácia výučby,  Hodnotenie (proces hodnotenia na škole), Podpora a zázemie.

 


Správu si môžete prečítať tu:

 

Správa komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU k výsledkom študentskej ankety o kvalite vzdelávania za akademický rok 2023PDF, 385 KB

 

Dočítate sa v nej o hlavných zistených oblastiach pre zlepšovanie, ako aj o základnom pláne ďalšieho postupu.

Budeme Vás informovať o ďalšom vývoji.

 


Radi by sme poďakovali všetkým respondentkám a repondentom za ich odpovede!

 


 

Ďalšiu anketu bude možné vyplniť opäť na konci letného semestra.

Výsledky starších ankiet nájdete tu.