Smútok, ktorý nemá dno

Elena Csémi, rodená Megová (2001–2023)


 

S hlbokým smútkom oznamujem celej akademickej obci, že dňa 13.4.2023 zomrela na pôde našej školy študentka tretieho ročníka na Katedre vizuálnej komunikácie Elena Csémi. Napriek veľkému úsiliu kolegov a neskôr záchranných zložiek sa nám ju nepodarilo zachrániť.

 

Pre každú školu je najväčšou tragédiou, ak spomedzi nás odíde mladý človek. Je to konečná správa, ktorá vyvolá smútok, trápenie, ktoré nemá dno.

 

Vždy si spoločne opakujeme, že najdôležitejšie je zdravie a že potom všetko ostatné zvládneme: prácu, vzťahy, záujmy. Ale zároveň si kladieme otázku, aký zmysel to všetko má. Posúvame sa neustále vpred, ale rovnako dôležité je zastaviť sa a zdieľať spoločne lásku a  spolupatričnosť, ktorá k takýmto dňom patrí.

 

Bohunka Koklesová