Smútočné oznámenie – Erik Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 9. 6. 2023 vo veku 49 rokov opustil náš absolvent a bývalý kolega Erik Binder.


 

Erik Binder foto

 


 

Erik Binder patril medzi významné osobnosti na slovenskej výtvarnej scéne. Narodil v roku 1974 v Hnúšti-Likieri. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri profesora Róberta Jančoviča, profesora Daniela Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Vladimíra Kokoliu. Rozsah jeho tvorby siahal od maľby, objektu, inštalácie, až k videu a performance. Vystavoval na samostatných a skupinových výstavách nielen doma, ale aj v zahraničí. Jeho práce sa nachádzajú v slovenských, ako aj ďalších medzinárodných zbierkach.

 

Okrem štúdia pôsobil Erik Binder na VŠVU aj ako pedagóg – od roku 2002 do 2004 ako asistent na Katedre maliarstva, neskôr v roku 2008 ako externý pedagóg.

 

Česť jeho pamiatke.