Prihláste sa na doktorandské štúdium na VŠVU

Ešte do 3. júna majú všetci záujemci a záujemkyne o štúdium na VŠVU v treťom stupni možnosť zaslať prihlášku na jednu z viac ako tridsiatich vypísaných tém.


Vyberáte si a prihlasujete sa na jednu z vypísaných tém na dvoch študijných programoch:

Výtvarné umenie

  • (špecializácie: Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurátorská tvorba)

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

 


Dôležité termíny

  • od 3. 4. 2024 do 3. 6. 2024 – podanie prihlášky
  • do 3. 6. 2024 – zaplatiť poplatok
  • od 11. 6. 2024 od 12.00 hod. do 14. 6. 2024 do 12.00 hod. - vloží uchádzač súbory na úložisko: https://ulozisko.vsvu.sk/
  • v dňoch 25. 6. – 26.6. 2024 – pohovor uchádzača pred prijímacou komisiou

 

Všetky informácie o magisterskom prijímacom konaní na našom webe