Prihlášky na magisterské štúdium – do 23. 5. 2023!

Ak máte záujem študovať na VŠVU na magisterskom stupni, prihlášku môžete zaslať do 23. mája 2023. Druhý stupeň štúdia ponúkame v dvoch študijných odboroch – Umenie a Vedy o umení a kultúre (Dejiny a prax súčasného umenia).


V rámci odboru Umenie si môžete vybrať zo štyroch programov:

 • Vizuálne umenia (maliarstvo, fotografia, grafika, sochárstvo, intermédiá, sklo, keramika, šperk, digitálne umenia)
 • Dizajn (dizajn, textilná tvorba, vizuálna komunikácia)
 • Architektonická tvorba
 • Reštaurátorská tvorba

V rámci odboru Vedy o umení a kultúre ponúkame program:

 • Dejiny a prax súčasného umenia

 


Všetky informácie o prijímacom konaní, jeho priebehu a prihláškach nájdete na našom webe:

 

Menu / Uchádzač / Prijímacie pohovory / Mgr. štúdium

 


Dôležité dátumy:

 • od 23. 3. 2023 do 23. 5. 2023 – podanie elektronickej prihlášky

  • V období od 23. 3. 2023 do 23. 5. 2023 uchádzač alebo uchádzačka o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku (potvrdí ju v systéme).
 • do 23. 5. 2023 – zaplatenie poplatku

 • od 1. 6. 2023 od 6.00 hod. do 20. 6. 2023 do 8.00 hod.(ráno) - vloženie súborov na úložisko

 • dňa 26. 6. 2023 – pohovor pred prijímacou komisiou