Pravidlá hry

Projekt Pravidlá hry - situovaný do oblasti Horehronia, ale najmä Gemera, má ambíciu vytvoriť a popísať spôsoby a stratégie pohybu skupiny výtvarníkov (ateliér) v teréne, katedry intermédií, s realizovaním konkrétnych individuálnych/kolektívnych umeleckých výstupov, ktoré budú odprezentované v HotDock galérii v Bratislave.

Z pohľadu voľných umení, ktorých cieľom je celospoločenská reflexia, laborovanie a experimentovanie je podpora nad rámec osnov dôležitá. Projekt Gameair (vo voľnom preklade: Pravidlá hry) chce do reality vstúpiť a priniesť viac umenia, viac spolupráce a zodpovednosti nielen na Katedru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ale aj širokej verejnosti.

Gameair / Pravidlá hry je zároveň príznačným vyjadrením jeho obsahu. Trvalá udržateľnosť biotopov v skultúrnenej krajine, hľadanie rovnováhy medzi ekonomickými záujmami jednotlivcov či ekonomickou stratégiou štátu a čistým životným prostredím je práve to, na čo náš projekt zameriavame. Chceme odhaľovať a komentovať porušovanie pravidiel “hry“, ktoré vieme, že existujú. Enviromentálne záťaže ako sú gudróny, emisné depónie v okolí magnezitových závodov v Jelšave a Lubeníku a iné sú pre nás výzvou.

Zmluva č. 2019vu098

Typ:

Nadácia Tatra banky, program Viac umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. Mgr. Anton Čierny, Mgr. art. Jaroslav Kyša, Katedra intermédií

Obdobie:

2020