Potrebujeme galériu súčasného umenia

Text piesne, ktorú vytvorilo študentstvo z Ateliéru VVV pre Kolektívne trúchlenie za stratou Kunsthalle 27.3.2024.

…Potrebujeme galériu súčasného umenia? 

     Áno! 

Môžem? Môžem sa kriticky pýtať? 

     Chcem!

Zdroj súčasnej vizuality? A kde - za hranicami? Kunsthalle Viedeň – Kunsthalle Budapešť –

Kunsthalle Praha? (Čo s Košicami?) 

     Otras. 

     Seizmograf kreslí. 

     Výsledok projektu posúdi komisia.

Miesto kontaktu s novými estetikami? 

Nevyhovuje? 

     Potrebujeme galériu súčasného umenia.

Môžem sa cítiť slobodne? 

      Mal/a by som. 

Môžem si predstavovať svet inak? 

Nie je vhodné? Nepáči sa? 

Farba – veľkosť – orientácia? Nevyhovuje? 

Mnohosť prístupov? Dialektika názorov?

     Zákaz. 

     Potrebujeme angažované umenie. 

     Všetci môžu vojsť. 

     Všetci môžu zostať. 

Teraz? Kde môžem vidieť naše teraz? 

     Potrebujeme galériu súčasného umenia. 

Môžem sa kriticky pýtať?

    Každému veku jeho umenie. 

    Každému umeniu jeho slobodu. 

Feminizmus? 

    Hrôza. 

Odkiaľ prišiel a kto ho sem pustil? 

Klimatická kríza? 

    Výmysel. Hoax. 

Akí sme? Čo o nás hovoria tieto postoje?

     Potrebujeme bezpečný priestor. 

     Potrebujeme angažované umenie. 

     Potrebujeme galériu súčasného umenia. 

Zdroj súčasnej vizuality? 

     Chcem! 

Nie je vhodné? Akí sme? 

Čo o nás hovoria tieto postoje? 

Potrebujeme sa spájať? 

Môžem sa cítiť bezpečne? Teraz? 

     Mal/a by som. 

     Všetci môžu vojsť. 

Nie je vhodné? Nepáči sa? 

Farba – veľkosť – orientácia? Mnohosť prístupov?

Dialektika názorov? 

     Každému umeniu jeho slobodu. 

     Potrebujeme galériu súčasného umenia...

 

 


 

 

 

 

*Vypočujte si aj celú piesen na Soundcloude !

 

 

 

Súvisiaca udalosť Kolektívne trúchlenie nad stratou Kunsthalle .