Podávanie prihlášok na bakalárske štúdium možné - nezbudnite poslať ich aj poštou

Ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste nás navštívili na Dni otvorených dverí, 27. 10.!

Vašu prihlášku k bakalárskemu štúdiu potrebujeme obdržať aj fyzicky, Poštou. Až potom ju môžeme plne spracovať.

 

Více informácií v odseku "Ako sa podávajú prihlášky na bakalárske štúdium" TU, odsek 5. Krok 2.

Pri odoslaní e-prihlášky ste si skompletizovali aj potrebné prílohy. Včasným odoslaním prihlášky s prílohami aj poštou si ušetríte stres v období, keď čas lepšie využijete na prípravu portfólia.

 


 

Pripomíname všetkým záujemcom o bakalárske štúdium, že Portfólio do prvého kola prijímacieho konania je potrebné podať do 9. Decembra do 8:00 ráno. Viď TU.

 

Odporúčame Vám preto podanie prihlášok už teraz, aby ste sa následne mohli sústrediť na prípravu portfólia podľa požiadaviek programu, kam sa chcete hlásiť.

 

Využite tiež možnosť konzultácie s pedagógmi, ktorá Vám môže byť cenným vodítkom v príprave na prijímacie konanie.

 

Prajeme Vám mnoho úspechov v prvom kole, a dúfame, že sa s Vámi stretneme aj v druhom kole!