Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury.

Monika Mitášová

Vydavateľ: VŠVU, Zlatý řez

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-903826-3-3

Kniha obsahuje editorský výber 13 textov z rokov 1983 - 2009, ktorých autormi sú poprední americkí teoretici a historici architektúry a odráža tak posun, ku ktorému prišlo v interpretácii architektúry od 60. rokov 20. storočia do našej doby. V prvom desaťročí 21. storočia sa ako reakcia na kritickú teóriu architektúry, ktorá dominovala akademickému diskurzu od 60. rokov 20. storočia, vyvinula teória tzv. projektívnej architektúry. Ak kritická architektúra a jej teórie majú ambíciu prispievať k chápaniu a výkladu sveta prostredníctvom architektonickej tvorby a zaujímať politické stanoviská ku spoločenským otázkam, projektívna architektúra skôr než z filozofie a ideológie čerpá z managementu, nemá ambíciu svet meniť, ale pragmaticky zaistiť, aby čo najlepšie fungoval. Oba smery uvažovania sa rôznou mierou prejavujú v súčasnej architektonickej praxi a pochopiteľne sa dostávajú do vzájomných stretov a konfliktov. Čítanka poslúži k základnej orientácii čitateľov v súčasnej teoretickej debate o architektúre, ako sa profilovala v akademickom prostredí v Spojených štátoch. Antológiu otvára zasvätená úvodná štúdia editorky Moniky Mitášovej, ktorá tiež doplnila každý text komentárom, poukazujúcim na jeho význam a miesto v rámci daného diskurzu.

Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury – obálka publikácie